Spomenik kulture

Kneginje Ljubice 21, Stari grad

link na mapu

Kuća Andre Djordjevića sagradjena je 1888. godine na dunavskoj padini u vreme kada imućne i ugledne beogradske porodice počinju da naseljavanjaju ovaj nekada isključivo turski deo grada. Nevelika kuća sa karakterističnom „G“osnovom i uličnom kapijom preko koje se ulazilo u dvorište, pa tek onda u kuću, oblikovana je na način karakterističan za akademsku arhitekturu XIX veka. Projektant ove jednoporodične stambene prizemnice je arhitekta Andra Stevanović, profesor Tehničkog fakulteta Velike škole u Beogradu. Ovo je prvi izvedeni objekat autora čiji će potpis nositi projekti za neke od najznačajnijih gradjevina u Beogradu u narednim decenijama.

Službeni glasnik RS br. 51/97