Spomenik kulture

Kapetan Mišina 13, Stari grad

link na mapu

Kuća slikarskog para Bete i Riste Vukanović sagradjena je 1901. godine prema projektu arhitekte Milana Kapetanovića, kao ugaona vila sa vrtom. Koncipirana je kao objekat dvojne namene sa stambenim prostorom u prizemlju i slikarskim ateljeima na spratu. Horizontalnom podelom fasade formirana je zona sokla sa imitacijom kamenih kvadera u malteru i polihromno rešena zona prizemlja. Slikanu dekoraciju glavne fasade, rad Bete Vukanović, čine ornamenti u vidu cvetova perunike i paunovog perja, izvedeni tehnikom freskoslikarstva. U polju iznad glavnog ulaza oslikana je kompozicija sa predstavom tri muze – zaštitnice slikarstva, muzike i igre. Ova bogata slikana dekoracija izgubljena je prilikom izmena i pregradnje zgrade tridesetih godina XX veka. U kući je radila Slikarska škola koju su od 1902. do 1905. godine vodili Beta i Rista Vukanović. Time je označena poslednja etapa u organizaciji umetničke nastave kod nas, koju će potom preuzeti državna Umetničko-zanatska škola, kasnije Akademija likovnih umetnosti. Iz Slikarske škole potekla su neka od najznačajnijih imena srpskog slikarstva XX veka, poput Koste Miličevića, Bore Stevanovića, Dragomira Glišića, Nadežde Petrović i drugih.

Službeni list grada Beograda br. 23/84