Spomenik kulture od velikog značaja

Terazije 34, Stari grad

link na mapu

Podignuta je 1885. godine kao privatna kuća trgovca Marka O. Markovića. Braća Krsmanović su kupila imanje sa kućom na Terazijama 1898. godine. Izvedena je po projektu arhitekte Jovana Ilkića, u stilu akademizma XIX veka. Bogato dekorisana spolja i unutra, zgrada ima reprezentativan karakter. Locirana je na terenu u denivelaciji tako da sa ulične strane ima visoko prizemlje, a na dvorišnoj dve etaže sa izlazom na baštu u kaskadama. Namena zgrade kao porodične gospodske kuće uslovila je razudjenost unutrašnjeg rasporeda. Glavna fasada komponovana je u tri horizontalna pojasa, visoko profilisanim kamenim soklom, glavnim fasadnim platnom bogato ukrašenim i isturenim krovnim vencem sa atikom po celoj dužini. Na fasadi je naglašen centralni rizalit. Dvorišnu fasadu karakteriše terasa sa baroknom balustradom koja se nastavlja u dvokrako stepenište. Kuća je privremeno služila kao Dvor i u njoj je 1918. godine proglašeno ujedinjenje južnih Slovena u jedinstvenu državu.

Službeni glasnik SRS br. 14/79