Kuća Andre Djordjevića sagradjena je 1888. godine na dunavskoj padini u vreme kada imućne i ugledne beogradske porodice počinju da naseljavanjaju ovaj nekada isključivo turski deo grada.