Hotel „Bristol“ podignut je kao zgrada Osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge izmedju 1910. i 1912. godine po projektu Nikole Nestorovića, jednog od tada vodećih srpskih arhitekata.