Spomenik kulture od velikog značaja

Svetogorska 17, Stari grad

link na mapu

Dom Jevrema Grujića sagradjen je 1896. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića. Gradjevina je oblikovana u maniru akademizma XIX veka. Zidana je klasičnim materijalom – opekom i kamenom u krečnom malteru. Koncipirana je kao slobodnostojeća gradska vila sa slikarski obradjenim delovima fasade, što je svrstava medju retke primere u beogradskoj arhitekturi. Naglašeni središnji i bočni rizalit, dekorativne zone, rafinirana ornamentika, pikturalna obrada površina fasada – glavna su obeležja ovog objekta. Slikana dekoracija, koja imitira tehniku zgrafita, rad je italijanskog majstora dekorativnog slikarstva Domenika D`Andreje. Dragocena zbirka pokretnih predmeta, uglavnom iz XVIII i XIX veka, stvorena kroz generacije porodice Grujić, sadrži mnogobrojna umetnička dela iz oblasti slikarstva, skulpture i primenjene umetnosti, staro oružje, kao i arhivski i bibliotečki materijal, koji su pripadali najistaknutijim članovima ove porodice – Teodoru Herbezu, popečitelju finansija kneza Miloša, Jevremu Grujiću, istaknutom srpskom političaru i osnivaču Liberalne stranke, Kosti Protiću, generalu, Stevanu Ćurčiću, novinaru i narodnom poslaniku i drugim poznatim ličnostima političkog i javnog života.

Službeni glasnik SRS br. 14/79