Spomenik kulture

Simina 19, Stari grad

link na mapu

Dom je sagradjen 1879. godine po projektu Aleksandra Bugarskog, jednog od najvećih srpskih arhitekata XIX veka. Dva sprata i mansarda dozidani su izmedju 1925. i 1927. godine. Zgradu je podiglo Društvo srpskog Crvenog krsta za svoje kancelarije i magacine, koji su u ratu pretvarani u bolnicu. Društvo je osnovano 1876. godine kao deo Medjunarodne organizacije Crvenog krsta, sa ciljem da u ratu pomaže ranjenim, bolesnim, zarobljenim i interniranim vojnicima i civilima, dok u vreme elementarnih katastrofa i epidemija pritiče u pomoć, ublažava bedu i pomaže zdravstvenu zaštitu ugroženog stanovništva. Crveni krst je istovremeno bio rasadnik solidarnosti i bratstva i dobre volje medju narodima.Dom Društva Crvenog krsta kao objekat u kome je više od jednog veka delovala i razvijala se ova humanitarna ustanova, od velikog je značaja za istoriju razvoja srpskog saniteta i socijalne pomoći. Medju objektima koji su proglašeni za kulturna dobra u Beogradu, a u kojima su takodje osnovane, delovale i razvijale se društvene funkcije koje su doprinele progresivnijem i humanijem razvoju društva, Dom Društva Crvenog krsta zauzima istaknuto mesto.

Službeni list grada Beograda br. 16/87