Skip to Content

Blog Archives

Zavod u službenoj poseti Domu Jevrema Grujića

U četvrtak, 13.04.2023. godine stručni saradnici Zavoda imali su priliku da, u okviru službenog obilaska uživaju u poseti domu Jevrema Grujića, prvoj kući proglašenoj za spomenik kulture od osnivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

0 Continue Reading →

Dom Jevrema Grujića

Dom Jevrema Grujića sagradjen je 1896. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića. Gradjevina je oblikovana u maniru akademizma XIX veka.

0 Continue Reading →

Dom Jevrema Grujića

U starom jezgru Beograda u Svetogorskoj ulici broj 17 nalazi se Dom Jevrema Grujića, prva kuća proglašena za spomenik kulture od osnivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 1961. godine.

0 Continue Reading →