Spomenik kulture

Boljevci, Surčin

link na mapu

Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima datira iz 1798. godine. Koncipirana je kao jednobrodna barokna gradjevina sa elementima klasicizma, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i visokim trospratnim zvonikom iznad priprate. Zidana je od opeke u krečnom malteru i omalterisana iznutra i spolja.

Fasade crkve podeljene su po vertikali vitkim pilastrima, čiji ritam prati unutrašnju podelu naosa na četiri dela. Veliki lučno zasvedeni prozori ukrašeni su u gornjem delu girlandama i polukružnim vencem. Na sličan način ukrašen je i južni portal, koji ima dvokrilna drvena vrata ukrašena okovom i plitko radjenim duborezom sa klasicističkom ornamentikom: rozetama, vencem, trakama, kanelurama i slično.

Ikonostas je radjen po tipu baroknih vojvodjanskih ikonostasa, bogato ukrašen rezbarenim, pozlaćenim floralnim elementima. Ikone na ikonostasu naslikao je uljem na drvetu nepoznati vojvodjanski majstor iz XIX veka.

Crkva predstavlja arhitektonsko-urbanističku vrednost kao materijalno svedočanstvo razvoja arhitekture, likovnih i primenjenih umetnosti Srba XVIII i XIX veka u donjem Sremu.

Službeni glasnik RS br. 108/05