Crkva Sv. Paraskeve u Boljevcima datira iz 1798. godine. Koncipirana je kao jednobrodna barokna gradjevina sa elementima klasicizma, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i visokim trospratnim zvonikom iznad priprate.