Spomenik kulture

Jakovo, Surčin

link na mapu

Crkva je podignuta 1807-1810. godine na mestu stare crkve iz XVIII veka. Oblikovana je u stilu klasicizma, sa elementima baroka i ampira. Gradio je zidarski majstor Jozef Vertih s cimermanom Johanom Majerom. Ikonostas crkve visokih umetničkih vrednosti izradio je sredinom XIX veka istaknuti piltor Petar Jakšić, koji je radio i niz predmeta crkvenog nameštaja. Ikone na ikonostasu i zidne kompozicije delo su poznatog zemunskog slikara Živka Petrovića iz 1855-1862. godine. Medju mnogobrojnim njegovim delima ovaj ikonostas predstavlja retko kompletno i dobro očuvano delo sa svim odlikama srpskog klasicizma sredine XIX veka. Crkva u Jakovu ima bogat fond pokretnih predmeta crkvene opreme spomeničkog značaja – celivajuće ikone, nameštaj, knjige iz XVII-XVIII veka, kao i crkvene protokole.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 465/2 od 16.07.1968.