Spomenik kulture

Ostružnica, Čukarica

link na mapu

Crkva Sv. Nikole u Ostružnici podignuta je izmedju 1831. i 1833. godine. Ktitor crkve bio je knez Miloš. Jednobrodna gradjevina sa polukružnom apsidom, sazidana od kamena, ima sve tipične odlike crkava koje su podizane u Srbiji u doba obnove srpske države kneza Miloša. Ikonostas je radio poznati ikonopisac Risto Nikolić. Posebnu vrednost predstavlja fond pokretnih predmeta – ikone, stare crkvene i profane knjige iz XVIII i XIX veka, arhiva i ostali inventar iz XIX veka. Sagradjena je u centru naselja u kome je održana Prva narodna skupština za vreme Prvog srpskog ustanka, koju je sazvao Karadjordje, na mestu gde je nekada bila stara crkva brvnara s kraja XVIII veka. Ova crkva je imala izuzetno mesto u životu sela i celog kraja. Tu se okupljao narod radi dogovaranja i organizovanja borbe za oslobodjenje Srbije od Turaka. Jedan od narodnih vodja u ovoj borbi bio je i protopop Marko iz Ostružnice, koji se spominje i u narodnoj pesmi “Početak bune na dahije”.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 327/4
od 09.05.1969.