Arheološko nalazište

Agino brdo, Grocka

link na mapu

Arheološki lokalitet Agino brdo prostire se na visokoj zaravni na obali Dunava pri izlasku iz Grocke. Dominantan položaj ove zaravni, karakterističan za neolitska naselja, kao i bogat arheološki materijal rasut duž čitavog lokaliteta, govore o ostacima moćnog neolitskog sloja. Na površini prostora nailazi se na fragmente neolitske keramike, plastike i kućnog lepa, kao i na fragmente latenske i rimske keramike. Izučavanjem materijala konstatovano je veliko naselje vinčanske kulturne grupe. Naselje je kasnije poremećeno naknadnim ukopavanjem rimskih i slovenskih grobova, otkrivenih u gornjim slojevima. Pored toga, konstatovana je i nekropola iz vremena seobe naroda. Ovo veliko praistorijsko naselje, na osnovu pronadjenog materijala, vezuje se za neolitska naselja Belo brdo u Vinči, Čaršija u Ripnju, Mali drum u Popoviću i Usek na Banjici, predstavljajući kompleksno arheološko nalazište, značajno za proučavanje neolita u Podunavlju. Značaj nalazišta ogleda se i u tome što na njemu može da se prati kontinuitet od neolita, preko starijeg gvozdenog doba, rimskog perioda, seobe naroda, sve do stalnog nastanjenja Slovena.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 391/4 od 26.5.1964.