Crkva Sv. Nikole u Ostružnici podignuta je izmedju 1831. i 1833. godine. Ktitor crkve bio je knez Miloš.