Crkva Sv. Marka podignuta je na starom kultnom mestu. Prvobitna crkva sagradjena je tridesetih godina XIX veka, kao grobljanska crkva.