Spomenik kulture

Boljevačka 4, Progar, Surčin

link na mapu

Crkva je sagradjena 1789. godine na mestu starije crkve iz prve polovine XVIII veka. Gradjena je u duhu klasicizma sa elementima baroka, kao jednobrodna gradjevina s polukružnom apsidom na istočnom i pripratom na zapadnom delu, iznad koje je crkveni hor i dvospratni zvonik. Po svom arhitektonskom sklopu, finim proporcijama, bogatoj spoljnoj i unutrašnjoj dekoraciji i osnovnim stilskim karakteristikama, predstavlja redak spomenik klasicističke arhitekture u Donjem Sremu. Na njenoj izgradnji radio je Mauricijus Rabl, zidarski majstor iz Zemuna, kasnije angažovan na izgradnji Saborne crkve u Beogradu. U toku XIX veka crkva nije pretrpela veće izmene. U toku Drugog svetskog rata bila je minirana i dignuta u vazduh od strane Nemaca u znak odmazde i tom prilikom bila ozbiljno oštećena. Tada je uništen i klasicistički koncipiran ikonostas sa ikonama. Od pojedinačnih ikona sačuvane su samo dve iz prve polovine XIX veka. Freska iz 1911. godine, rad Vase Pomorišca, znatno je oštećena. Sanacija i rekonstrukcija crkve preduzeta je 1970. godine.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 448/3 od 26.05.1972.