Arheološko nalazište

Dobanovci, Surčin

link na mapu

Lokalitet Zabran nalazi se u krugu Lovno-šumarskog gazdinstva Dobanovački zabran, na jugoistočnoj periferiji šume. Tokom arheoloških iskopavanja izvedenih 1963. godine, na ovom lokalitetu otkriveni su ostaci jedne manje jednobrodne crkve, dve zidane grobnice, i ostaci veće nekropole. Na osnovu pokretnog arheološkog materijala, gradnja crkve i stariji deo nekropole mogu se opredeliti u XII i prvu polovinu XIII veka, dok se mladji grobovi na nekropoli mogu datovati u drugu polovinu XIV veka. Prema ritualu sahranjivanja u grobovima na nekropoli i na osnovu orijentacije crkve, može se zaključiti da su nekropola i crkva pripadale slovensko–srpskom življu naselja koje se nalazilo u blizini, a koje za sada još uvek nije konstatovano. Ostaci crkve, za koju nemamo podataka u istorijskim izvorima, predstavljaju za sada najstariji istraženi objekat te vrste u Sremu.

Službeni list grada Beograda br. 16/87