Spomenik kulture

Ulica Dušana Vukasovića, Petrovčić, Surčin

link na mapu

Crkva Sv. Jovana Preteče u Petrovčiću podignuta je 1845. godine na mestu starije jednobrodne crkve sa polukružnom apsidom. Arheološka iskopavanja izvršena 1963. godine otkrila su srednjovekovnu nekropolu sa crkvom, čiji su temelji zidani od lomljenog kamena u krečnom malteru. U unutrašnjosti crkve nadjena je velika količina tegula, gvozdenih kovanih klinova i većih eksera, što ukazuje da se ovde verovatno nalazila crkva brvnara, ili crkva od pletera, čiji je krov bio pokriven tegulama donetim sa nekog obližnjeg rimskog nalazišta. Crkva je verovatno nastala tokom XII a najkasnije početkom XIII veka (datiranje je izvršeno na osnovu grobnih nalaza). Prema tome, ova crkva predstavlja za sada najstariji iskopani crkveni objekat u Sremu. Današnja crkva je koncipirana kao jednobrodna gradjevina, oblikovana u baroknom stilu, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i pripratom na zapadnoj strani, iznad koje je podignut hor i trospratni zvonik, na zapadu. Klasicistički uticaji vidljivi su na dekoraciji fasada. Horizontalni venci, prislonjeni stupci sa profilisanim kapitelima i polukružne niše smeštene u poljima izmedju njih, visoki zabat i centralni timpanon predstavljaju karakteristične elemente crkvenih gradjevina u Vojvodini, nastalih na prelazu baroknog stila u klasicistički. Ikonostas je izradila 1905. godine radionica Nikole Ivkovića iz Novog Sada, dok je živopis crkve delo nepoznatog autora. Svojom arhitektonsko-urbanističkom vrednošću, crkva je značajan predstavnik stila koji je u sakralnoj umetnosti dominirao početkom i sredinom devetnaestog veka na teritoriji kojoj kulturološki pripada i okolina Zemuna.

Službeni glasnik RS br. 108/05