Crkva je sagradjena 1789. godine na mestu starije crkve iz prve polovine XVIII veka.