Spomenik kulture

Trg Nikole Pašića 11 i Vlajkovićeva 3, Stari grad

link na mapu

Zgrada Agrarne banke podignuta je između 1932. i 1934. godine kao jedna od poslednjih bankarskih palata Beograda u međuratnom periodu, kojima je reprezentovana politička i ekonomska snaga države. Projekat zgrade, koncipirane kao reprezentativni poslovni objekat sa ugaonom, zaobljenom fasadom i monumentalnom ulaznom partijom, izradili su arhitekti Petar i Branko Krstić. Svojim arhitektonskim karakteristikama građevina spada u grupu građevina na kojima su autori ostvarili komporomis između akademskog i modernističkog shvatanja arhitekture. Trodelna podela fasade, oživljene nizom jonskih stubova u prizemnoj zoni i karakterističnim krovnim vencem, dala je akademsko obeležje spoljnom izgledu zgrade, dok kompozicija celine i funkcionalno rešenje osnove odražavaju opredeljenje autora za modernističku koncepciju arhitekture. Ovim svojim delom braća Krstić dala su značajan doprinos formiranju arhitektonskog lika centralne zone Beograda.

Službeni list grada Beograda br. 23/84