Zgrada Agrarne banke podignuta je između 1932. i 1934. godine kao jedna od poslednjih bankarskih palata Beograda u međuratnom periodu, kojima je reprezentovana politička i ekonomska snaga države.