Spomenik kulture

Svetogorska 27, Stari grad

link na mapu

Atelje Uroša Predića nalazi se u gradjevini koja je sagradjena 1908. godine po projektu arhitekte Nikole Nestorovića, kao porodična kuća Uroševog brata Josifa Predića. Kuća je projektovana kao jednospratni objekat izdužene osnove, slobodnih bočnih fasada. Ulična fasada oblikovana je u duhu secesije kao jedinstvena površina na kojoj se razvija dekorativna plastika. Tretman otvora i krovnog venca govori o još uvek snažno prisutnoj tradiciji akademizma. Uroš Predić (1857-1953) jedan je od vodećih srpskih umetnika tzv. akademskog realizma. Umetničku delatnost započeo je 1876. godine kao student bečke Umetničke akademije i za punih 77 godina profesionalnog rada stvorio izuzetno bogatu i značajnu umetničku zaostavštinu. U ovome ateljeu proveo je 44 godine, od useljenja 1909. do smrti 1953. godine. U njemu su nastala njegova najvrednija slikarska ostvarenja, koja su umnogome odredila pravac razvoja srpskog slikarstva tokom prve decenije XX veka. Kao prostor u kome je živeo i stvarao Uroš Predić, zajedno sa umetničkom zaostavštinom, njegov atelje spada u posebne spomeničke vrednosti memorijalnog karaktera u Beogradu.

Službeni list grada Beograda br. 16/87