Spomenik kulture

Gospodar Jevremova 22, Stari grad

link na mapu

Zgradu Jugovićeve Velike škole čine dva prizemna objekta, dvorišni, sagradjen u periodu izmedju 1789. i 1804. godine i ulični, izgradjen verovatno 1862. godine. Dvorišni objekat podignut je kao tipično turska stambena kuća koja je sudeći po položaju prema nekadašnjem sokaku, a danas Gospodar Jevremovoj ulici, bila okružena baštom. Ozidan je bondručno, sa ispunom od opeke. Imao je dvoslivni krov, pokriven ćeramidom. Ispod jednog dela objekta je podrum. Ispred ulaza se nalazio trem. U dvorišnom objektu je 30. septembra 1808. godine, svečanom besedom Dositeja Obradovića uz prisustvo predsednika i članova Praviteljstvujuščeg sovjeta, otvorena Velika škola, prva viša škola u Srbiji. Osnivač i prvi učitelj bio je Jovan Savić, poznat i kao Ivan Jugović (1772-1813), a medju njenim djacima bili su Vuk Stefanović Karadžić i Lazar Arsenijević Batalaka, hroničari dogadjaja iz Prvog srpskog ustanka, koji su ostavili svedočanstva o osnivanju škole i njenom delovanju. Godine 1809. Velika škola je premeštena u zgradu Dositejevog liceja, a prvobitna zgrada ustupljena je Ivanu Jugoviću koji je u njoj stanovao do napuštanja Srbije 1813. godine. Sa propašću Ustanka 1813. godine, prvobitna zgrada Velike škole ponovo je postala svojina Turaka. Godine 1841. kupio ju je Aleksandar Karadjordjević, tada adjutant kneza Mihaila i stanovao u njoj do 1842. godine, kada je izabran za kneza. Kuća je, kao i sva kneževa imanja, prodata 1869. godine. Od tada, do danas, zgrada je promenila veliki broj vlasnika, ali je služila isključivo u stambene svrhe. Značaj zgrade ne proističe samo iz činjenice da je u njoj osnovana Velika škola, već i zbog toga što predstavlja jedan od retkih sačuvanih objekata iz XVIII veka.

Službeni list grada Beograda br. 23/84