Zgradu Jugovićeve Velike škole čine dva prizemna objekta, dvorišni, sagradjen u periodu izmedju 1789. i 1804. godine i ulični, izgradjen verovatno 1862. godine.