Spomenik kulture

Kralja Petra 4, Stari grad

link na mapu

Kao deo kompleksa Konaka kneginje Ljubice, oko 1836. godine podignuta je pomoćna zgrada u koju je kasnije smeštena Umetnička škola. Zgrada je pripadala prostoru nekadašnje „Varoš kapije“, koja je bila središte političkog i društvenog života Kneževine Srbije. Gradjena je u bondručnom konstruktivnom sistemu, tipičnom za graditeljstvo prve polovine HIX veka u Beogradu.

Zgrada je više puta menjala namenu. U njoj je do 1842. godine živeo knez Mihailo Obrenović. Potom su u njenim prostorijama bile smeštene kancelarije popečitelja unutrašnjih dela, prosvete i pravosudja, zatim Prva beogradska gimnazija i, konačno, Umetničko – zanatska škola koja je prerasla u Akademiju likovnih umetnosti. Danas je u zgradi smešten Fakultet primenjenih umetnosti.

Službeni list grada Beograda br. 23/84