Spomenik kulture

Pop Lukina 7–9, Stari grad

link na mapu

Zgrada Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije je podignuta 1969. godine, prema projektu arh. Petra Vulovića. Pravougaono koncipiran volumen zgrade se sastoji od šest spratova. Iznad prizemlja je mezanin koji doprinosi utisku monumentalnosti i harmoničnosti. Stubovi  prizemlja nose fasadni plašt od pravilno modulovane mreže, saća od niza prozora – po 33 na svakom spratu ka širem korpusu zgrade koji je orijentisan ka saobraćajno i po važnosti sporednoj ulici Pop Lukinoj, i po 6 prozora na svakom spratu ka glavnoj, Brankovoj ulici. Pravilno modelovana prema postulatima geometrije internacionalne arhitekture, jedan je od najdoslednije primenjenih primera strukturalnog arhitektonskog koncepta. Baveći se lepotom i mogućnostima geometrijske forme autor je oblikovao fasadu od identičnih pravougaonih prozorskih okvira izlivenih od belog betona sa ugradjenim parapetnim pločama od prirodnog kamena. Posebnu dinamiku fasadi daju zakošeni parapeti i naglašeni ukrsti horizontala i vertikala fasadne mreže. Zgrada SDK Jugoslavije locirana na mestu ulaska u Kosančićev venac čija granica je sa leve strane Pop Lukine ulice i na mestu ulaska u Beograd iz pravca Novog Beograda, stoji kao portal – kapija ulaska iz Novog u stari Beograd.

„Sl. glasnik RS“ br. 04/20