Spomenik kulture

Studentski trg 5, Stari grad

link na mapu

Zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta počela je da se zida 1929. godine, i to kao objekat u dvorištu postojećeg jednospratnog objekta na placu zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. U toku 1930. godine podignuta je velika sala sa slušaonicama. S obzirom da je sala već tada predstavljala jedno od najznačajnijih kulturnih središta Beograda, 1931. godine je odlučeno da se i prema ulici podigne novi objekat. Projektovanje je povereno arhitekti Petru Bajaloviću. Zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta završena je 1932. godine. Mnogo više nego po svojoj standardnoj akademskoj arhitekturi tipičnoj za Beograd tridesetih godina, zgrada Kolarčeve zadužbine se vrednuje po svojoj nezamenljivoj kulturnoj ulozi. Treba pre svega istaći tradicionalni sistem javnih predavanja koja se odvijaju svakodnevno od osnivanja ustanove, postojanje koncertne sale sa izuzetnom akustičnošću, još uvek bez premca u Beogradu, kao i izložbene galerije. Kolarčev narodni univerzitet je značajan i kao reprezent ideje o zadužbinarstvu koja je ostala sačuvana do našeg vremena, a koja je Beograd obogatila nekim od najreprezentativnijih gradjevina.

Službeni list grada Beograda br. 23/84