Spomenik kulture

Vase Čarapića 20, Stari grad

link na mapu

Zgrada Klasne lutrije je sagrađena 1899. godine prema projektu arhitekte Milana Kapetanovića i inženjera Miloša Savčića, pod pokroviteljstvom Ministarstva narodne privrede. Predstavlja prvu zgradu lutrije u Srbiji podignutu za privredne potrebe, koja je svojim prihodima potpomagala brojne umetničke i prosvetne manifestacije u zemlji. U vreme građenja, uz zgrade Kapetan Mišinog zdanja i Narodnog pozorišta, bila je jedna od najreprezentativnijih građevina na potezu od Kalemegdana do današnjeg Trga Republike. Državni značaj ustanove uticao je na projektno rešenje i reprezentativan spoljašnji izgled zgrade. Podignuta je kao jednospratna zgrada u duhu akademizma. Najveća pažnja posvećena je ugaonoj fasadi, sa elementima francuske neorenesanse i neobaroka, dok su bočne fasade rešene jednostavnije sa elementima italijanske neorenesanse. Reprezentativan izgled ugaonog rizalita ogleda se u zalučenim rezbarenim drvenim vratima, uokvirenim rustičnim polustubovima koji nose timpanon sa lavljom maskom. Motiv lavlje glave ponavlja se i u ornamentici vrata zajedno sa inicijalima ustanove. Iznad vrata je francuski prozor sa lunetom, gde je postavljen grb Kraljevine Srbije, a sve zajedno nadvišava piramidalno kube sa satom. Zgrada Klasne lutrije podignuta u jednom od najstarijih delova grada svedoči ne samo o urbanističkom i privrednom razvoju Beograda krajem 19. i tokom prve polovine 20. veka, već i o društvenom i kulturnom prosperitetu i osavremenjavanju prestonice po ugledu na velike evropske gradove tog vremena.

Službeni glasnik RS br. 35/13