Zgrada Kolarčevog narodnog univerziteta počela je da se zida 1929. godine, i to kao objekat u dvorištu postojećeg jednospratnog objekta na placu zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.