Izrada projekta za novu zgradu Državne štamparije, koja je kao jedna od najstarijih državnih institucija u Kneževini Srbiji osnovana još 1831.