Vila Prendić u Beogradu podignuta je 1932-1933. godine, kao zgrada Jovana i Dragojle Prendić. Autor projekta je istaknuti srpski arhitekta Milan Zloković. Urbanistički je pozicioniran kao slobodnostojeći objekat na regulacionoj liniji, sa frontalnim delom orijentisanim ka parku, spratnosti – podrum, prizemlje i jedna etaža.