Crkva je podignuta 1863. godine u epohi romantizma sa stilskim karakteristikama čije se poreklo vezuje za tradicije srpskog srednjovekovnog sakralnog graditeljstva.