Arheološki lokalitet Usek obuhvata teren severozapadno od avalskog druma, na samom brežuljku, i prostire se do potoka koji se uliva u Banjički potok.