Spomenik kulture

Gročanska 11, Grocka

link na mapu

Podignuta je u prvoj polovini XIX veka po tipu moravske kuće tzv. dunavske varijante, sa tri prostorije, tremom, istaknutim doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade. Kuća je zidana u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme i pokrivena ćeramidnim krovom. Po svojim tipskim karakteristikama, Teomirovićeva kuća reprezentuje moravsku kuću na beogradskom području kao jedan od najboljih primeraka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 609/1 od 30.06.1966.