Spomenik kulture

Hajduk Stanka 30, Grocka

link na mapu

Kuća je podignuta sredinom XIX veka za gročansku ratarsku porodicu i sastoji se od tri prostorije „odžaklije“, sobe i sobice i ugaono arkadno oblikovanog trema. Zidana je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od ćerpiča i pokrivena dvoslivnim krovom sa ćeramidom. Zgrada pripada tipu moravske kuće podunavske varijante i karakteristična je u Grockoj i okolini kao stambena kuća seoskog stanovništva u XIX veku. Osim što je vredan primerak narodne arhitekture, Topalovićeva kuća neposredno svedoči o tipskoj raznovrsnosti seoskih kuća u Grockoj i šire na beogradskom području.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 610/1 od 30.06.1966.