Podignuta je u prvoj polovini XIX veka po tipu moravske kuće tzv. dunavske varijante, sa tri prostorije, tremom, istaknutim doksatom i podrumom ispod jednog dela zgrade.