Postojeća aglomeracija nastala je na ruševinama turskog sela koje je održalo kontinuitet naselja na istom mestu, još od rimskog Taurunuma.