Skip to Content

Blog Archives

Staro jezgro Zemuna

Postojeća aglomeracija nastala je na ruševinama turskog sela koje je održalo kontinuitet naselja na istom mestu, još od rimskog Taurunuma.

0 Continue Reading →

Nikolajevska crkva

Nikolajevska crkva podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene crkve.

0 Continue Reading →

Izložba „Secesija u starom jezgru Zemuna“

IzložbaSecesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost.

0 Continue Reading →