Skip to Content

Blog Archives

Beo Kul završna šetnja 2024

U subotu 18.05.2024. godine, na prostoru prostorne kulturno-istorijske celine „Staro jezgro Zemuna“, koja je utvrdjena za kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju, održana je velika završnica ovogodišnjeg projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, pod nazivom „Beo Kul Gradska Tura“.

0 Continue Reading →

Staro jezgro Zemuna

Postojeća aglomeracija nastala je na ruševinama turskog sela koje je održalo kontinuitet naselja na istom mestu, još od rimskog Taurunuma.

0 Continue Reading →

Nikolajevska crkva

Nikolajevska crkva podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene crkve.

0 Continue Reading →

Izložba „Secesija u starom jezgru Zemuna“

IzložbaSecesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost.

0 Continue Reading →