Spomenik kulture

Simina 15, Stari grad

link na mapu

Dom vajara Radete Stankovića sagradjen je 1912. godine kao dvorišna zgrada, verovatno prema projektu arhitekte Nikole Nestorovića. To je dvorišni objekat sa prizemljem u funkciji ateljea i spratom za stanovanje. Asimetrična fasada kubične forme, razudjena u tri ravni, nema dekorativnih elemenata.. U zgradi je živeo i stvarao vajar Radeta Stanković, od dolaska u Beograd 1936. godine do svoje smrti 1996. godine. Ovaj istaknuti umetnik pripada vajarskoj školi Ivana Meštrovića, Frane Kršinića i Roberta Frangeša, čija je dragocena znanja, uključujući i svoje veliko iskustvo, prenosio generacijama studenata Akademije primenjene umetnosti u Beogradu, od njenog osnivanja 1948. godine. Iza njega je ostala bogata zaostavština. Veran klasičnoj tradiciji, ali dovoljno slobodnog duha da unese impresionistički pristup u modelovanju i secesijski u oblikovanju, stvorio je izuzetno skladan, harmoničan i originalan izraz. Dom vajara Radete Stankovića predstavlja značajno mesto gde su nastala i gde se čuvaju brojna dela ovog značajnog stvaraoca, koja predstavljaju ne samo najveći deo njegovog opusa, već i značajne primerke srpske skulpture XX veka.

Službeni glasnik RS br. 113/03