Palata Saveznog izvršnog veća jedno je od najreprezentativnijih ostvarenja posleratne arhitekture Beograda i Jugoslavije.