Spomenik kulture

Terazije 26, Stari grad

link na mapu

Zgrada je sagradjena 1899. godine po projektu arhitekte Milana Antonovića. Ovu dvospratnu kuću sa lokalima u prizemlju i poslovnim prostorijama na spratovima podiglo je za svoje potrebe Osiguravajuće društvo „Anker“. Konstruktivno i funkcionalno rešenje zgrade ima karakter arhitekture s kraja XIX veka. Zgrada je zidana klasičnim materijalom, opekom i krečnim malterom. Palata „Anker“, monumentalnog izraza, spada u značajne primerke akademske arhitekture XIX veka u Beogradu, a arhitektu Milana Antonovića predstavlja kao poznavaoca akademizma. Položaj ovog objekta od posebnog je značaja jer sa palatom „Atina“, hotelom „Moskva“, kućom Alekse Krsmanovića i Smederevskom bankom čini deo gradskog ambijenta Terazija koji se formirao krajem XIX i početkom XX veka.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 586/3 od 28.6.1968.