Spomenik kulture od velikog značaja

Terazije 28, Stari grad

link na mapu

Zgradu, kao stambeno-poslovnu, podigao je trgovac Đorđe Vučo 1902. godine po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka. Građena je postupkom s kraja XIX veka od opeke i krečnog maltera, sa masivnim zidovima premošćenim arhitravno i delimično pruskim svodovima. Krov je dvovovdan, pokrivač od biber crepa. Posebno izražajna fasada izrađena je u malteru a komponovana u stilu akademizma XX veka, sa dva bočna rizalita i lođom duž cele fasade sa kolonadom stubova. Ornamentika je zastupljena oko prozora i arkada na lođama. Komponovana kao objekat sa istaknutim dekorativnim kupolama, zgrada u strukturalnom pogledu ponavlja akademsku tradiciju a kompozicioni elementi ukazuju na istorijski postupak. Deo je gradskog ambijenta Terazije, koji se formirao krajem XIX i početkom XX veka.

Službeni glasnik SRS br. 28/83