Spomenik kulture

Knez Mihailova 2-4 i Kolarčeva 12, Stari grad

link na mapu

Palata „Albanija“ podignuta je na mestu stare istoimene kafane, za potrebe Hipotekarne banke. Autori projekta palate, koja je završena 1940. godine, bili su arhitekte Branko Bon, Miladin Grakalić, Miladin Prljević i inženjer Đorđe Lazarević. Monumentalnog izgleda, sa značajnim konstruktivnim i arhitektonskim novinama, palata „Albanija“ je predstavljala izuzetan građevinski poduhvat na Balkanu i do podizanja Beograđanke bila najviša zgrada u Beogradu. Oblikovana u internacionalnom duhu modernizma tridesetih godina XX veka, sa fasadama obloženim sivoplavim mermerom, predstavlja prostorno-urbanistički akcent Terazija i jedan od prepoznatljivih simbola Beograda.

Palata „Albanija“ doživljava se kao jedna od glavnih likovnih vrednosti grada.

Službeni list grada Beograda br. 23/84