Osnovna škola „Kraljica Marija“ je sagrađena 1901. godine za nižu pučku mešovitu školu u Francenstalu, starom zemunskom predgrađu naseljenom nemačkim stanovništvom.