Skip to Content

Blog Archives

Magistrat

Magistrat u Zemunu osnovan je 1751. godine, a 1755. Zemun je dobio prvu gradsku kuću. Bila je to prizemna barokna zgrada s mansardom, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici.

0 Continue Reading →

Magistrat

Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću.

0 Continue Reading →