Spomenik kulture

Dobračina 15, Stari grad

link na mapu

Kuća porodice Milovanović, prvobitno prizemna kuća pukovnika Djordja Markovića, sagradjena je 1884. godine. Kuću je 1900. godine kupio advokat Milan Milovanović, a 1927. godine dozidan je sprat po projektu arhitekte Djure Bajalovića. Objekat je u celini sačuvao specifično stilsko obeležje sa jedva uočljivom razlikom u obradi fasade na najstarijem i dogradjenom delu. Na fasadi se nalaze elementi dekorativne plastike, karakteristični za epohu akademizma XIX veka. Dogradnjom, zgrada je izgubila prvobitnu funkcionalnu šemu, po kojoj je ceo prostor za stanovanje i pomoćne prostorije bio organizovan oko centralnog hola, u koji se ulazilo sa pokrivenog trema.Kuća porodice Milovanović je tipičan primer gradske kuće-vile s kraja XIX veka, sa lepo uredjenim vrtom i ogradom od kovanog gvoždja, kakve su gradjene na Dunavskoj padini. Svojom dispozicijom na parceli orijentisana je prema ulicama Siminoj i Dobračinoj.

Službeni glasnik RS br.51/97