Spomenik kulture

Francuska 32, Stari grad

link na mapu

Kuća u kojoj je stanovala porodica Ribar u medjuratnom periodu (1928-1941) podignuta je izmedju 1920. i 1922. godine, na temeljima starijeg objekta. Prvobitni vlasnik bio je Rudolf Pilc. Dr Ivan Ribar je ovu jednospratnu porodičnu kuću, neupadljivog arhitektonskog izgleda, kupio 1928. godine i u njoj sa porodicom živeo i radio sve do Drugog svetskog rata. U njoj su rasli sinovi dr Ivana Ribara, stariji sin, Ivo–Lola i mladji, Jurica, slikar, revolucionari. Ovaj podatak zabeležen je u holu objekta, na spomen- ploči. Posle rata dr Ribar je objekat poklonio Savezu omladine, a sada služi kao prostor za dnevni boravak školske dece.

Službeni list grada Beograda br. 23/84