Spomenik kulture

Dobračina 3, Stari grad

link na mapu

Kuća porodice Hristić-Mijušković podignuta je 1930. godine, prema projektu inženjera Mijuškovića. Parcela na kojoj je sagradjena pripadala je Filipu Hristiću, diplomati, ministru inostranih dela i kasnije ministru prosvete u vladi kneza Mihaila Obrenovića. Danas u njoj žive potomci porodice Hristić. Gradjena je kao spratni objekat, na mestu prvobitne prizemne kuće. Oblikovana je u maniru kasnog akademizma sa naglašenom simetričnošću u prostornoj koncepciji i obradi. Zajedno sa pokretnim predmetima i porodičnom arhivom, ovaj objekat predstavlja karakterističan stambeni objekat svoga vremena, značajan činilac u ambijentu Dobračine ulice i šireg istorijskog gradskog centra Beograda.

Službeni glasnik RS br. 17/97