Spomenik kulture

Gospodar Jovanova 42, Stari grad

link na mapu

Kuća književnog kritičara Jovana Skerlića (1877-1914) sagradjena je u prvoj dekadi XX veka. Porodična stambena kuća, podignuta na uglu dve ulice, oblikovana je u secesijskom maniru, dok je danas plastika vidljiva samo iznad centralnog rizalita i u fasadnom vencu. U funkcionalnom pogledu, predstavlja tip gradjanske kuće na prelazu dva veka. U ovoj kući je, od 1905. do smrti 1914. godine, stanovao Jovan Skerlić sa porodicom. Skerlić je obavljao mnoge dužnosti – bio je profesor, književni kritičar i urednik Srpskog književnog glasnika, novinar, član SKA, narodni poslanik. Zanesen borbom za ostvarenje nacionalnih ideja i oživotvorenje demokratskih načela, aktivan na političkom, pedagoškom i društvenom planu, ostao je najveći i najautoritativniji kritičar u srpskoj književnosti, a njegova reč značila je konačan sud podjednako u književnom, kulturnom i političkom pogledu. Uz to, bio je idejni vodja revolucionarne jugoslovenske omladine, koju je usmeravao ka evropskoj tradiciji liberalnog demokratizma, ka načelima socijalne pravde i nacionalnog oslobodjenja, kao najprogresivnijim idejama na početku XX veka. Činjenica da je u ovoj kući proveo deo života i rada poznati kritičar dr Jovan Skerlić, daje joj memorijalni karakter.

Službeni list grada Beograda br. 23/84