Spomenik kulture

Knez Mihailova 12, Stari grad

link na mapu

Geca Kon (1873-1941) otvorio je prvu knjižaru u Beogradu 1901. godine. Paralelno sa otvaranjem knjižnice započeo je i izdavačku delatnost, u okviru koje je najpre publikovao dela iz oblasti prava, društvenih nauka i književnosti, kao i univerzizetske i školske udžbenike. Štampao je sabrana dela najpoznatijih književnika svoga doba: „Istoriju Srba“ Konstantina Jiričeka, „Karakterologiju Jugoslovena“ Dvornikovića, „Balkansko poluostrvo“ Jovana Cvijića i enciklopedijsko izdanje „Srpski narod u devetnaestom veku“. U periodu izmedju dva svetska rata objavio je preko 5000 različitih naslova i time postao najveći izdavač u Kraljevini Jugoslaviji. Godine 1932. Geca Kon otvorio je knjižnicu pod nazivom „Izdavačka knjižarnica Gece Kona“ u Knez Mihailovoj ulici br. 12, u zgradi koju je otkupio od Petra i Milovana Matića. Zgrada je podignuta 1928. godine, prema projektu arhitekte Radoslava Todorovića. Knjižara je ubrzo postala stecište i mesto okupljanja istaknutih književnika i intelktualaca toga doba. Tokom četrdeset godina njegovog predanog rada, sve do tragične smrti 1941. godine, unapredio je srpsku knjižarsku i izdavačku delatnost u skladu sa savremenim evropskim tendencijama.

Službeni glasni RS br. 9/09